Warranty

WARRANTY MANAGEMENT

Warranty Management


Warranty Management är ett arbetssätt där man strukturerat ser till att förbättra kvaliteten på sina produkter samtidigt som man på ett genomtänkt sätt tar hand om sina kunder när det gäller garanti och goodwill.

Med målmedveten och strukturerad garantiprocess kan man uppnå väsentliga besparingar, både kortsiktiga (1-3mån) men även långsiktiga besparingar. Framförallt så är det insparade kostnader som syns på raden längst ner.

Vi har över 10 års erfarenhet inom området och kunduppdragen har främst varit hos fordonstillverkare och underleverantörer. Fördelen med arbetssättet är att det är skalbart och därmed även applicerbart på många andra branscher.

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte så berättar vi om olika kundcase där vi lyckats väldigt bra med att öka deras vinst.